Välkommen till advokatfirman Lagercrantz AB


Vi är specialiserade främst på brottmål, vårdnadstvister och LVU


Fri telefonrådgivning 08-6118737


Brottmål


Kontakta oss om du är misstänkt för brott!


I de allra flesta fall har du rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att välja försvarare. Uppge namnet på den försvarare du önskar till polisen. Polisen meddelar då tingsrätten, som i sin tur förordnar försvararen åt dig. Du har alltid rätt att ha en privat försvarare.


Vi följer dig igenom hela processen, deltar vid polisförhör, går igenom polisens utredning, tar in egen bevisning om så krävs, stöttar och förbereder dig inför rättegången


I de flesta fall betalar staten kostnaden.


Vi åtar oss även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.Tveka inte att ringa oss för en kostnadsfri konsultation!
Vårdnad, boende & umgänge med barnAlla ärenden om barn är olika. Barnets bästa är utgångspunkten. I de flesta separationer handlar det om att fördela tiden med barnen på ett bra sätt, som fungerar både för barnen och de vuxna. I andra fall kan det finnas svårigheter som gör att det inte bara blir en fråga om att fördela tiden. En förälder kan vara olämplig av något skäl eller föräldrarna kan kanske inte samarbeta och kan därmed inte fatta gemensamma beslut kring barnet.


Som vårdnadshavare har man skyldighet att skydda sina barn, om det är så att det finns risk för att de utsätts för våld eller andra övergrepp. Samtidigt har man som förälder en skyldighet att verka för en god och nära relation med den andre föräldern.


En vårdnadstvist finansieras ofta av rättsskyddet i din hemförsäkring eller med rättshjälp från staten.


Tveka inte att ringa advokat Denise Lagercrantz för en kostnadsfri konsultation.LVU - omhändertagade av barnSocialtjänsten kan, enligt Lagen om vård av unga, besluta om omhändertagande av barn som far illa på grund av bristande hemförhållanden (miljöfall) eller pga den unges eget beteende (beteendefall).

Socialtjänstens bedömningar bygger på riskbedömningar och inte på vad som är bevisat.


Ett beslut om omhändertagande av barn överprövas av förvaltningsrätt.


Advokat Denise Lagercrantz har skrivit flera debattartiklar om socialtjänstens utredningar.

Hon åtar sig uppdrag som offentligt biträde och som ställföreträdare för barn.

Advokater

Advokat Kerstin Koorti

Denise Lagercrantz

Advokat/ägare

denise@advokatl.se

073-9662230


Denise Lagercrantz

Advokat/ägare

denise@advokatl.se

073-9662230


Denise åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Hon har stor erfarenhet av sexualbrottmål.


Hon åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål, ombud i vårdnads-, boende och umgängestvister och offentligt biträde/ställföreträdare för barn i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.


Denise har goda tekniska kunskaper, vilket hon har nytta av i utvärdering av tekniska förundersökningar i brottmål – i synnerhet då teknisk bevisning kring vapen och informationsteknologi har en allt större betydelse i polisutredningar idag. 


Denise har gått flera utbildningar i kriminalteknik och i rättsmedicin. Hon har deltagit i flera obduktioner, vilket hon har stor nytta av i utredningar och rättegångar gällande våldsbrott, eftersom det innebär att hon förstår polisens och rättsläkarnas arbetssätt och därmed kan ställa adekvata frågor i förhör och ifrågasätta bevisningen. Denise har som ung gjort flera veckors praktik hos polisens tekniska rotel, sjöpolisen och trafikpolisen.


Denise har 10-års erfarenhet av komplicerade vårdnadstvister och har föreläst i terapeutisk juridik på Stockholms universitet. I vårdnadstvister är hennes utgångspunkt att vara lösningsinriktad. Hon håller kurser i vårdnad för advokater. Denise är utbildad inom medling och är mycket intresserad av psykologi.


Erfarenhet:

Advokatfirman Lagercrantz, 2024-

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2013-2023
Advokatfirman Kerstin Koorti, Biträdande jurist, Advokat, 2009-2013
Egen juristbyrå, jurist, 2006-2009
Advokatfirman Kerstin Koorti AB, sekreterare, 2001-2006
Denise har en bakgrund inom fordonsbranschen där hon arbetat som bilmekaniker, 1998-99 och besiktningstekniker på svensk bilprovning, 1999-2004.
Denise har drivit egna företag sedan år 2006.  


Utbildning:

Advokat, 2011
Jur. Kand. vid Stockholms universitet, 2007
Utöver juristexamen har Denise studerat kriminologi, rättsmedicin, utvecklingspsykologi och rättspsykologi.


Språk:

Svenska, engelska


Mer info:
Lyssna på Denises syn på vårdnadsärenden i podd: Lex Nina

Titta in på hennes sociala medier och se hennes filmer på youtube:

Mer om oss


Kerstin Koorti

Advokat

kerstin@advokatl.se

070-6570894


Kerstin Koorti

Advokat

kerstin@advokatl.se

070-6570894


Kerstin åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Hon har mångårig erfarenhet av sexualbrottmål. Hon åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål.


Hon åtar sig försvararuppdrag i Finland, där hon är registrerad EU-advokat.


Kerstin har gått ett flertal kurser i rättsmedicin och kriminalteknik.
I samband med flera försvararuppdrag gällande mord, våldtäkt, rån m.m. har Kerstin gjort egna utredningar och anlitat expertis från andra länder. Detta med anledning av att NFC och Rättsmedicinalverket har interna regler, vilka medför att NFC och Rättsmedicinalverket i stort sett är bundna till att enbart utreda och bistå polis- och åklagarmyndigheten i brottsutredningar.


Som försvarsadvokat har man mindre resurser än utredande polis och åklagare om man vill bidra till en objektiv bedömning i brottmål. Därav är annan svensk utredningsresurs och ibland även utländsk expertis bra att tillgå.


Kerstin har under åren varit expertkommentator i flera uppmärksammade brottmål i både Sverige och utomlands, exempelvis Arbogamålet och Utöya i Norge.


Erfarenhet:

Advokatfirman Lagercrantz, 2024-

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-2023
Advokatfirman Kerstin Koorti, 1980-2015
Egen juristbyrå, 1975-1980


Utbildning:

Advokat, 1980

EU-licens, Finlands advokatförbund, 2023
Jur. Kand. vid Stockholms universitet, 1975


Språk:

Svenska, finska, engelska och franska.


Mer om oss


Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav,
både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se www.advokatsamfundet.se

unsplash